Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku 2018/19 - do pobrania