Apel Pamięci przy grobie Powstańca Wielkopolskiego Walentego Świercza w Dziekanowicach

15.02.2019r. w Gminie Łubowo miały miejsce uroczystości upamiętniające Powstanie Wielkopolskie. O godzinie 11.00 na cmentarzu w Dziekanowicach odbył się Apel Pamięci przy grobie Powstańca Wielkopolskiego Walentego Świercza przygotowany przez Szkołę Podstawową w Lednogórze. Na uroczystość przybyło wielu gości: zastępca wójta Gminy Łubowo pan Tomasz Hartwich wraz z delegacją Urzędu Gminy w Łubowie, przewodniczący Rady Gminy Łubowo pan Mirosław Nowak wraz z delegacją Rady, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pan profesor Andrzej Wyrwa wraz z delegacją instytucji, pełniący obowiązki Dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pan Łukasz Kaszyński wraz z delegacją Urzędu, dyrektor Biura senatora Roberta Gawła pan Adam Galus, dyrektor Biblioteki Gminnej w Łubowie i Domu Kultury w Łubowie pani Janina Walczak wraz z delegacją instytucji, delegacje Sołectw z terenu Gminy Łubowo, dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów pani Małgorzata Blok wraz z delegacją, przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lednogórze pani Agnieszka Jankowska wraz z delegacją Rady, delegacje Przedszkoli w Fałkowie i Woźnikach, delegacje Szkół Podstawowych w Lednogórze, Łubowie, Fałkowie i Owieczkach, mieszkańcy Gminy Łubowo oraz goście – potomkowie Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość miał uroczysty charakter. W przemówieniach pana Tomasza Hatrwicha i pana profesora Andrzeja Wyrwy została podkreślona konieczność dbania o pamięć przodków i przypominania wielkopolskiej historii. Krótkie nabożeństwo w intencji Powstańców Wielkopolskich z terenu Gminy Łubowo odprawił ksiądz proboszcz parafii Dziekanowice Sławomir Kozik.

Galeria: